Приключи ежегодното преброяването на водолюбивите птици

Преброяването на водолюбивите птици се провежда от 1967 година синхронизирано в световен мащаб. В него се включват над 15 000 души.

Тази година от 14 до 17 януари, 42 екипа от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците и представители на други организации, успяха да съберат и обобщят данни за зимуващите птици в над 200 влажни зони у нас.

Основната концентрация на птици отново е регистрирана по Черноморското крайбрежие. В района на юг от Слънчев бряг зоните са особено важни. Тук минава и Виа Понтика. Сравнително малко са птиците по Дунав, поради високото ниво на реката в тези дни.

Необичайно високите температури в страната, които бяха регистрирани седмица преди преброяването, доведоха до доста по-ниска численост на зимуващите водолюбиви видове птици, в сравнение с миналогодишното преброяване. Едва 2017 големи белочели и 48 от световно застрашените червеногуши гъски. Рекордът е през 2013 г., когато  бяха преброени над 54 000 червеногуши гъски.

Към момента са обработени около 90% от данните. Общият брой е 229 502 инд., 2020 е бил 247 908, през 2019 - 361 933, през 2018 г. - 130 000. 

Южното Черноморие е традиционно любимо място за орнотолозите. Всяка година те прекарват тук месеци наред, настанени в хотелите от Свети Влас до Созопол. Алтернативният туризъм е една от възможностите на туристическия бранш за оцеляване. От гъвкавостта му зависи развитието е региона.