Собственици на хотели в търсене на пазарни ниши

Считаше се, че хотелиерите по Черноморието и в ски курортите в България са целунати от късмета. Страната ни има невероятна природа и дълъг сезон. Работната ръка е с висока квалификация и сравнително евтина. Имаме чудесна естествена храна, която допада на чужденците. Цените на алкохола са ниски. Всичко, изброено дотук за туризма, са фактори на късмета. Ще добавим – на добре пресметнатия късмет. И така, за да си успешен хотелиер беше достатъчно да съумееш да съградиш хотел, и сякаш рогът на изобилието се спуска към теб.

Така изглежда за хората, които наблюдават отстрани.

Хотелиерството, за да продава нощувки, изисква бизнес планиране, инвестиция, прогнозиране, предпазливост и, не на последно място – смелост. Успешни са онези мероприятия и бизнес начинания, при които клиентите се връщат отново.

Да е създадена добра организация – вкл. дългогодишна работа с един и същи персонал.  Лично да се проследява на целия процес, особено в първите години. Лични познанства с клиентите, особено постоянните. Доказване на надеждност пред партньори, изграждане на положителен имидж.

Пандемията постави пред изпитание и изпържи туристическия бранш. Бизнесът трябваше да взема решения, за които не е подготвен. Много оцеляха. Много „приспаха“ хотелите си. Думата фалит, уви, стана често използвана.

Какво ще предприемат хотели и къщи за гости? Какъв е спасителният план?

Ето тези теми, с много позитивно отношение, предстои да обсъдим.