Конкурс АЗ ОБИЧАМ ЧЕРНО МОРЕ, 2021

Конкурсът АЗ ОБИЧАМ ЧЕРНО МОРЕ с организира от община Несебър по случай 31 октомври. Това е Международният ден на Черно море. Целта е да привлече вниманието на младите хора към красотата на Черно море и крайбрежието, към важността им за икономиката на нашата страна, вредите от замърсяването на крайбрежната зона, причинена от човешката дейност и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето.
 

 Раздел ФОТОГРАФИЯ

В конкурса могат да участват любители – фотографи в четири възрастови категории:
І група: І - ІV клас
ІІ група: V - VІІІ клас
ІІІ група: ІХ - ХII клас
ІV група - над 19 години

Снимките трябва да са свързани със:
- замърсяване на крайбрежната зона и морето, причинено от човешката дейност;
- примери за активно екологично поведение;
- морски пейзажи. 

Всеки участник може да участва в конкурса максимум с три фотографии. За участие се приемат черно-бели и цветни фотографии без ограничения на формата!

Повече информация ще откриете на сайта на Община Несебър
http://nessebarinfo.com/culture.php
Фотографиите се приемат до 10.10.2021 г. на e-mail адрес: odk@abv.bg
 

Раздел ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВO

 
Конкурсът е в два раздела: Поезия и Проза /есе или разказ/. Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас. Всеки участник може да представи до две стихотворения или едно произведение в проза. Възможно е участие и в двата раздела. Конкурсното произведение трябва да има следната информация:
  • трите имена на участника, години, ръководител;
  • пощенски адрес – град, ул., №, телефон, /необходим за изпращане на грамоти, дипломи и награди/.
Творбите да са до 2 страници- формат А4, Times New Roman-14 размер.  Класирането ще се извърши в четири възрастови групи:
І група: І - ІV клас
ІІ група: V - VІІІ клас
ІІІ група: ІХ - ХII клас
ІV група - над 19 години

Повече информация ще откриете на сайта на Община Несебър: http://nessebarinfo.com/culture.php. Творбите да се изпратят на e-mail: odk@abv.bg  до 10.10.2021 г.
 

Раздел ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
 

Всеки участник в конкурса трябва да изпрати не повече от две рисунки в размери 35/50, без паспарту, като може да ползва всякакви техники и материали.
На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо:
  • трите имена на участника, години, ръководител;
  • пощенски адрес – град, ул., №, телефон, /необходим за изпращане на грамоти, дипломи и награди/.
            Класирането ще се извърши в пет възрастови групи:
            І група: предучилищна възраст
            ІІ група: І - ІV клас
            ІІІ група: V - VІІI клас
            ІV група: IX - ХІІ клас
            V група над: 19 години.

Творбите да се донесат до 10.10.2021 г. в Общински детски комплекс – Несебър или изпратят на адрес: 8230 Несебър, к-с “Младост” №62, Общински детски комплекс; Тел/факс 0554 / 4 59 52

С творбите, класирани на призови места, в конкурса по случай Международния ден на Черно море ще бъде организирана изложба. Участниците ще бъдат наградени на специална церемония – подробностите по церемонията търсете на сайта на Община Несебър www.nessebarinfo.com след 25.10.2021 г.
Творби, които не отговарят на регламента няма да дъдат класирани.
Разходите за участие в церемонията са за сметка на участниците.
Творбите не се връщат.

Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени предметни награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Класираните автори ще получат дипломи, а всеки участник ще получи грамота за участие.
Класирането в трите раздела ще бъде публикувано на сайта на община Несебър www.nessebarinfo.com след 31.10.2021 г.

Награди и грамоти на участници, не присъствали на церемонията по награждаване,  ще бъдат изпратени по куриер за тяхна сметка.