Международен фолклорен фестивал НЕСЕБЪРСКИ НАКИТ

Организатори и домакини на Международния фолклорен фестивал Несебърски накит са Община Несебър и Народно Читалище Яна Лъскова 1905, Несебър.

Цели Международния фолклорен фестивал „Несебърски накит”:
- да съхрани и популяризира фолклорното наследство
- да стимулира интереса и любовта на поколенията към фолклорното творчество
- да подтиква към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора

Фестивалът е с конкурсен характер, а участие в него традиционно взимат български и чуждестранни певчески групи, народни хорове, фолклорни танцови състави, клубове за народни танци, фолклорни ансамбли и инструменталисти. Участниците ще бъдат разпределени в две категории: професионалисти – учащи или преминали професионално обучение в училища по изкуствата, специализирани паралелки към общообразователни училища и гимназии, висши учебни заведения и академии; непрофесионалисти – читалища, центрове по изкуствата, школи, клубове и участници с различни от музикалната професия занимания