Автобусни линии

Актуални разписания от 01.02.24г. 

Бургас - Каблешково - Сл.бряг през делнични дни
от Бургас –  7:10, 9:50, 12:30, 15:10, 17:50
от Сл.бряг – 8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10
 
Бургас - Каблешково - Сл.бряг през почивни дни
 от Бургас –  7:10, 9:50, 12:30, 15:10, 17:50
от Сл.бряг – 8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10
 
Бургас - Равда - Сл.бряг през делнични дни -
 от Бургас  -  6:10, 6:50, 8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30
 от Сл.бряг – 7:30, 8:10, 10:10, 12:50, 15:30, 18:10, 21:00
 
Бургас - Равда - Сл.бряг - през почивни дни
От Бургас – 6:10, 14:10, 16:50
От Сл.бряг – 7:30, 15:10, 18:10
  
Бургас – Варна
 от Бургас – 7:00, 10:00, 12:00
 от Варна – 13:00, 15:00, 17:00