Църква Св. Арх. Михаил и Гавраил

Свети архангели Михаил и Гавраил е православна църква в Несебър – част от Архитектурно-историческия резерват в града. Храмът е построен през XIII  век. Църквата е реставрирана, но не напълно и е част от бъдещ проект на Несебър за опазване на културни и архитектурни паметници.

Архитектурата на църквата е еднокорабна и кръстокуполна с притвор. На изток църквата завършва с три многостенни апсиди. Външната  й украса е забележителна и богата, като арките са подчертани с редици зелени паници. Под тях се намират шахматно наредени каменни блокчета и червени тухли.

В църквата се влиза през три врати, като две са към притвора и една на северната стена. На запад е имало кула, която се е издигала над притвора, като има скрита каменна стълбичка, която е водела към нея.