Рехабилитация и модернизация на рибарско пристанище СЕВЕРНА БУНА – Несебър

Вече е възможно стартирането на строително-монтажните работи за модернизация на Рибарското пристанище Северна буна – Несебър.

Кметът на Общината, Николай Димитров благодари на институциите, които има отношение към приключване на процедурите. Това са Министерство на земеделието – Програма за морско дело и рибарство, Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национален институт за недвижимо културно наследство, Център за подводна археология, Изпълнителна агенция Морска администрация, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури,  както и на общинската администрация, ангажирана с реализацията на тези дейности.

Този проект е изключително важен за жителите на Несебър. Той е добър пример за синхрон между държавните и общински институции.

Старият Несебър е жив град, в който общинското пристанище се ползва от риболовни корабчета и лодки и това е основен поминък на хората на полуострова, които разчитат на тази база. Модернизацията на порта ще се извършва под непрекъснато археологическо наблюдение и с грижа за културно-историческото наследство на Несебър, като град под егидата на ЮНЕСКО.

Началото на строително-монтажните работи е на 26 март от 10 часа.  Проектът предвижда оптимизиране на капацитета на съществуващото пристанище. Ще се осигури подобряване на условията за улов, разтоварване и първа продажба на риба.

Инвестицията ще създаде защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки и кораби, като по този начин ще се удовлетвори потребността им от осигуряване на адекватни условия за осъществяване на риболовна дейност.

Главната цел е да се подобри конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството като традиционен за Несебър отрасъл.

С осъществяването на проекта ще се повиши енергийната ефективност на пристанището, ще се подобри опазването на околната среда и качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и качеството на живот в рибарската общност.
 
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 7 489 221.53 лв. без ДДС.