Жителите на Несебър ценят миналото на своя град

Несебър е един от най-старите градове в Европа. Хилядолетна история и следи от минало величие са навсякъде.

Хората, които живеят тук се гордеят със своя град. Те ценят това, което им дава мястото, на което е възникнал. Те ценят това, което им дава морето.
 
Обществото в Несебър търси алтернативни начини да привлече туристи и да разшири активния сезон. Историческият и спа туризмът са сред тези въможности. За успешна реализация на целите се привлчат всички жители на Общината.

Децата и младите хора са неразделна част от местната общност. Те са бъдещето. Тяхното възпитание е включов елемент за успешно развитие.
 
С тези мисли представяме една интересна училищна инициатива.
„Завинаги, Несебър, те обичаме и град божествен те наричаме“ . Това е мотото на интегриран урок между предметите човек и общество и изобразително изкуство. Той се провежда за учениците от IV ти клас на училище „Любен Каравелов“, Несебър с класни ръководители г-жа Ганчева и г-жа Хараламбова, и учител г-жа Кудева.

Малките ученици направиха едно своеобразно пътуване в миналото на своя роден град. Издириха интересни факти от хилядолетната история на Несебър, разходиха се из тесните калдъръмени улички, разгледаха останалите от различни епохи архитектурни  забележителности, нарисуваха красиви картини, посетиха Археологическия музей. Там те разгледаха уникалните експонати, разкрити през годините при разкопки в различни части на полуострова, с интерес изслушаха подготвената за тях беседа, зададоха много въпроси на музейните работници. Някои от децата подпечатаха своите туристически книжки, а други си закупиха своята първа книжка.

От събраните материали и натрупаните нови знания и впечатления учениците изготвиха презентации, които споделиха помежду си. В тях те разкриха очарованието на Несебър както в миналото, така и в настоящето.

След години тези деца ще разнесат славата на родния край по света!