Проектите, с които се гордее Община Несебър

В дните преди настъпването на 2021-ва година, общинската администрация на Несебър обяви пред жителите проектите, с които се гордее. Те са насочени към създаване на условия за по-добро образование и грижа за най-малките.
И туризмът е на фокус. Подобрява се инфраструктурата на курортен комплекс Слънчев бряг за достойно посрещане на Лято 2021.

Със съфинансиране от Министерството на образованието Община Несебър  ще разшири Детска градина Слънце в и ще реконструира покрива на съществуващата сграда курортен комплекс Слънчев бряг. Ще се обособят нови детска и яслена групи, нов музикален салон.

Изгражда се съвременна учебна база на Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов“ Предвидено е окрупняване на парцела на гимназията и проектни дейности за нова училищна сграда. Изграждането на кадри за българския туризъм е от изключителна важност.

Община Несебър полага грижи за усъвършенстване на инфраструктурата на курортен комплекс Слънчев бряг – Запад.

В общинския бюджет са предвидени средства за оформяне на улици и алеи, тротоарите и парковите пространства в Слънчев бряг.  Монтират се подземни контейнери за събиране на отпадъци по нов екологичен начин, съобразен със статута на Слънчев бряг като световен курорт.

Улици и тротоари бяха изградени около стадиона, като района бе изцяло завършен и осветен. Изградени улица и осветление има в районите на: „Аркадиас“ и Холидей клуб“; „Вива клиник“ и близката складова база; х-л „Бумеранг“ зад х-л „Вела“; „Гранд Камелия“ и др.

Около супермаркет „Младост“ вече има осветителни стълбове. Осветено е около „Сънданс вилас, пощата и др. Ремонт и отводняване на пътя бяха извършени на кръстовището на Стария възел и главния път за Варна. Нова улица с паркоместа бе изградена зад х-л „Кокиче“ в близост до ПГТ „Иван Вазов“. В района на „Афродита палас“ и „Пасат“ бе оформена улица и кръстовище.

Реконструира се кръговото кръстовище на входа на Слънчев бряг.

Една от най-ценните придобивки за хората, живеещи в Слънчев бряг, е многофункционалната сграда, която бе изградена преди няколко години в центъра на комплекса. В нея се помещават: Клубът на пенсионера; офиси на Общинска администрация – касов салон, където да се плащат местните данъци и такси; кабинет на ГРАО; кабинет за индивидуални срещи на гражданите с ръководствата на община Несебър и Общински съвет; залата за колективни срещи и мероприятия.