Църква Свети Стефан (Новата митрополия)

Свети Стефан, също известна като Новата митрополия, е православна църква в Несебър – част от Архитектурно-Историческия резерват на града. Базиликата е част от Световното наследство на ЮНЕСКО. Изградена е в периода ХІ-ХІІІ век. Това е една от най-запазените църкви на полуострова.

Архитектурата на сградата представлява трикорабна базилика. Построена е от каменни блокове и тухли. По източната фасада над арките на църквата се срещат характерните за ХІІІ и XIV век декоративни панички. В храмът са изобразени над 1000 забележителни фигури в 258 композиции. На входа се намира надпис от гръцки, който разкрива че преустройството на църквата е започнало през 1599 г. по време на митрополит Христофор, от където идва и наименованието Новата митрополия.

В църквата има запазени оригинален рисуван иконостас от края на XVI век и резбован архиерейски трон и амвон от края на XVIII век. Свети Стефан се счита за един от най-значителните паметници на българското културно наследство.