Хората на Свети Влас

Морето! То определя бита и съзнанието на хората, които живеят край него. Те са приятелски настроени, усмихнати и готови да ви заговорят. В малките градчета по крайбрежието всички се познават. Дали сте турист, избрал почивка на море, или сте чужденец, избрал Свети Влас за свой втори дом – вие сте добре дошли. Ще ви посрещнат, ще ви упътят, ще ви разпитат за начина, по който живеете и как са вашите близки.
Морето свръзва хората в една голяма общност.
Независимо, че тези земи са българска територия, те са били привлекателни както за съседните народи. Векове наред, чак то 1920 местното население е било преобладаващо гръцко. Подобна е ситуацията и с Несебър.
В началото на 20-те години на XX век, местните гърци се изселват в Западна Тракия - в село Чадърли, преименувано през 1920 на Стрими /днес в община Сапес, област Родопи/. Само 10-на гръцки семейства в Свети Влас. В същото време, след войните (1912-1918) тук се заселват български семейства от Солунско, Гюмюрджинско, 20 семейства малоазийски българи от Йеникьой и от други краища на България. Пъстротата си личи и до днес. Всеки е донесъл със себе си различни навици и обичаи. После морето ги е обединило и се е получила хомогенна местна общност.
В края на XX век и началото на XXI по време на имотния бум, и особено след като след като България се присъедини към ЕС, местната общност стана още по-пъстра. Заселиха се англичани и ирландци, руснаци и украинци, както и представители на екзотични националности. Те бързо възприеха начина на живот на тукашните хора и днес трудно ще ги различите.
Всеки е донесък със себе си късче от своето родно място, всеки е създал свой дом. Заповядайте в Свети Влас и едно място в сърцето ви ще остане завинаги заето.
И три факта, които определят развитието:
  • през1963 година Свети Влас е обявен за климатичен морски курорт.
  • през 2006 Свети Влас придобива статут на град с решение на Министерския съвет.
  • през 2007 г. в Свети Влас е открито най-голямото яхтено пристанище в България, с капацитет от 300 яхти.