Църква Свето Възнесение Господне (Св. Спас)

Свето Възнесение Господне, известна още като Свети Спас, е късносредновековна православна църква в Несебър – част от неговите културни забележителности. Построена е през 1609 г. по времето на митрополит Кипрян. В храмът се е намирала надгробната плоча на византийската принцеса Матаиса Кантакузина Палеологина (погребана през 1441 г. в „Старата митрополия“), преместена от несебърски архиепископ. Днес плочата се намира в Археологическия музей.

Архитектурата на църквата представлява еднокорабна и едноабсидна сграда. Изотчната фасада е наполовина вкопана в земята поради тогавашното османското робство и непозволението на българи да строят храмове. Поради тази причина храмът е построен да не привлича внимание. Вътрешните стени на църквата са покрити изцяло с реставрирани и добре запазени стенописи. По южната и северна стена се намират композиции от Евангелието, като под тях са изобразени фигури на светци. В апсидата е нарисувана сцената "Богородица Ширшая небес с Младенеца".